25 kwietnia 2023, godzina 19:00
COVID-19 u pacjentów pulmonologicznych.
Czy jest się czego obawiać?
Zasadność profilaktyki i leczenia COVID-19
Poznaj najnowsze rekomendacje
REJESTRACJA

DR N. MED ALEKSANDER KANIA

Adiunkt Kliniki Pulmonologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicumw Klinice Pulmonologii i Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przez 18 miesięcy pracował w oddziale COVID-19 specjalizując się w leczeniu chorych z najcięższymi postaciami tej choroby. Przewodniczący Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji oraz Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Ekspert w dziedzinie leczenia niewydolności oddychania z wykorzystaniem technik nieinwazyjnych.

DR HAB N. MED. ERNEST KUCHAR

Lekarz specjalista pediatrii, medycyny sportowej i chorób zakaźnych, wykładowca akademicki. Od 2015 roku kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wieloletni członek zarządu Polskiego Towarzystwa
Wakcynologii. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa MedycynySportowej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) i International Organisation of Sports Medicine (FIMS).
Autor kilku książek i ponad 200 publikacji naukowych.

PROGRAM

SZCZEGÓŁOWY

Godzina Temat
19:00 - 19:30 Aktualne zalecenia profilaktyki COVID-19.
Dlaczego należy szczepić pacjentów pulmonologicznych?
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
19:30 - 20:00 Trzy lata pandemii COVID-19 – aktualny stan wiedzy
i dostępne terapie COVID-19
dr n. med. Aleksander Kania
20:00 - 20:15 Sesja pytań i odpowiedzi
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
dr n. med. Aleksander Kania
Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty

Charakterystyka Produktu Leczniczego Paxlovid

PATRONAT
NAUKOWY

 

GŁÓWNY
SPONSOR

 


Pfizer Polska Sp. z o.o. 02-092 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 16B,
tel. +48 (22) 335 61 00, fax +48 (22) 335 61 11

BEZPŁATNA
REJESTRACJA